Het Fundament
aan
Menno ter Braak [Den Haag]

Amsterdam, 21 februari 1935

21-2-35

Geachte Heer,

In aansluiting op ons schrijven van 12-2-35 het volgende:

Het is ons gebleken dat er enig misverstand ontstaan is omtrent de omvang en de preciese bedoeling van het artikel waarvoor wij U uitnodigden. Ter verduidelijking delen wij U tans nog mee dat ons voor ogen stond een bijdrage van 1-2 pag., die niet de bedoeling zouden hebben van een wetenschappelijke analyse, doch veel meer die van een getuigenis.

Van daar ook dat wij ons tot U wendden als schrijver, als vertegenwoordiger van het Nederlandse kulturele leven.

Als het mogelijk was zouden wij gaarne Uw bijdrage begin Maart ontvangen.

Wij meenden deze opheldering nog even te moeten geven en tekenen in afwachting van Uw antwoord,

Hoogachtend,

Het Fundament

[S. van Praag]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie