Menno ter Braak
aan
E. van Moerkerken (Amsterdam)

Den Haag, 24 januari 1936

24 Jan. 1936

Zeer geachte Heer van Moerkerken

De verontschuldigingen, die U van mij te goed hebt, zijn zoo talrijk, dat ik ze maar met één woord af zal doen: mijn traagheid in het terugzenden was onvergeeflijk. Ik bied U mij excuses aan en verzoek U alleen te overwegen, dat de journalistiek een vak is, dat tot zulke verzuimen leidt.

Ik vind Uw foto's overigens bijzonder geslaagd, maar U weet: practische waarde heeft dat niet meer voor U, sedert ik geen tijdschriftredacteur meer ben.

met de meeste hoogachting,

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie