P

Briefwisseling Menno ter Braak - C.R. van Paassen

C.R van Paassen
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 21 juni 1931

Amsterdam 21 Juni 1931

Amice collega,

Mijn dissertatie heb ik geschreven in een periode, toen ik mij als volgeling van W. Wundt nog geheel in den ban van de logocentrische philosophie bevond.

Derhalve, welke merites bovengenoemd geschrift ook mogen aankleeven, het verdient niet ook maar iets van je aandacht te vragen in verband met onze zoo geanimeerde debatten van dien Zaterdagavond, waarvan ik hoop dat zij binnen korten tijd nog eens zullen worden voortgezet. Mocht een immanente kritiek op Bergson je interesseeren, dan zal ik je gaarne bij die gelegenheid een exemplaar van het proefschrift ter hand stellen. Ik ben zeer benieuwd naar je reactie op Klages.

Met vrsch. groet t.t.

C.R. van Paassen

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie