Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Voorburg, 12 november 1931

Donderdag

 

Lieve Menno,

Zooals je geloof ik al weet, heb ik je gisteravond via Bouws beloofd Dinsdag naar R'dam te komen, terwijl ik al een invitatie van Eddy voor een boksmatch aangenomen had; ik moet je dus alsnog verzoeken mij Dinsdag te verontschuldigen. Mocht je geneigd zijn mij in dezen een toonbeeld van dubbelhartigheid te vinden, dan moet ik erop wijzen dat lieden die zoveel Voorburgen gedronken hebben als jij gisteren, wel eens vaker de dingen dubbel zien. Aan dat verwijt ontkom ik dus geheel en al, en ware het slechts door de onmogelijkheid waarin, naar ik krachtig vermoed, de beleedigde partij verkeert om de dingen onbeneveld te beoordeelen!

Ik hoop jullie gauw eens hier te zien. En succes Dinsdag.

Dag, je Bep.

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie