Menno ter Braak
aan
Elisabeth de Roos

Rotterdam, 15 november 1931

Rotterdam, 15 Nov.'31

 

Lieve Bep

Jammer, dat je niet komt eten! Maar een box-match is inderdaad te prefereeren boven een lezing in De Bijenkorf; en heimelijk ben ik een beetje blij, dat ik geen intellectueele controle onder mijn gehoor zal hebben. Het lezingen houden an sich is al iets beschamends, dus in dien toestand te worden bijgewoond is beschamender. - De nevels van al die voorburgen hebben den naam Voorburg, mij om andere redenen zoo dierbaar, helaas bezwalkt; want ik ben er naar van geweest en heb gezworen, zelfs bij het verschijnen van een liefdesduif, niet meer onmatig te zullen zijn. Overigens was het feestje heel gezellig. Bouws had vooraf Hertha in drie verschillende toiletten geëtaleerd, hetgeen heel mooi.

Het kaartje uit Parijs sloeg heel goed op dr. Dumay. Ik heb inderdaad het plan, hem intellectueel veel minder te ondervoeden dan Andreas, maar momenteel werk ik niet aan hem. Ik werk überhaupt niet; wordt weer beziggehouden door de vraag; waarom al dit bevestigen in woorden? Maar dit is bij mij tot nu toe altijd tijdelijk geweest. Ik kan het toch niet laten te formuleeren.

Ik wilde je ook nog iets schrijven over je stuk in Forum. (Heb je dat inmiddels gekregen?) Ik heb het nu nauwkeurig overgelezen en ben tot de conclusie gekomen, dat beide stukken hyper-intelligent zijn en juist die opmerkingen lanceeren, die gelanceerd moesten worden. Vooral wat je over de verhouding Lawrence - Huxley (Miriam!!) zegt, is uitstekend. Eén bezwaar: ik vind, dat je nog altijd iets te moeilijk schrijft, te moeilijk ook voor intelligente lezers, die het gevoel krijgen, dat het nog juist een nuance eenvoudiger zou kunnen. (Dit heeft dus niets met de ‘moeilijkheid’ van Volksuniversiteits-lezers te maken!) Toch komt het me voor, dat ook bij jou ‘het intellect een menschelijke eigenschap is’, al zal het zich anders realiseeren dan bij mij. Maar zoo'n stuk over Huxley is een noodzakelijke reactie van een persoonlijkheid op een persoonlijkheid, een ontmoeting en allerminst een boekbesprekend essay.

Zul je veel schrijven voor Forum? Let wel: ik noodig je niet uit, om ‘over engelsche boeken te schrijven’, want zulke invitaties zijn belachelijke bindingen, goed voor v. Kranendonks e.d. Maar misschien mogen we je toch wel beschouwen als iemand, die de Engelschen door heeft en qua talis engelsche boeken vaak zal kiezen.

Ik heb me (alweer voor Forum) door drie nederl. romans heengeslagen, te weten Rembrandt, Amsterdam en De Druivenplukkers. Allemaal tegenvallers, voor mij, of liever; de gemiddelde verwachtingen kwamen in geval 1 uit, werden in geval 2 en 3 nog beschaamd. Theun de Vries is een brave jongen, Maurits Dekker een vieze Amsterdammer en Den Doolaard... enfin, zie één der Erst-jaargangen!

hartelijke groeten

je Menno

 

N.B. Zoo juist brengt Tine mij de critiek van Borel op Hampton Court. Volgens hem ‘leef ik op de grens van den waanzin’. Van Haaften wordt weer erg naar gevonden, zoo cynisch, u weet wel.

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie