Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Parijs, 21 oktober 1934

21-X-'34

L.M.

Er is aan Het Vad. iemand die overmatig veel komma's plaatst in onze copie op plekken waar ze E.'s i. en m.i. niet horen. (Jij voelt dat niet zoo, want je bent zelf ook veel te genereus op dat gebied met permissie.) Laat die persoon overigens gerust zijn komma's in onze parijsche brieven loozen, maar als ik onderteekenen moet, wil ik absoluut niet meer komma's onderteekenen dan mij spontaan uit de pen vloeien. Ik krijg iedere keer een ademhalings-stoornis als ik zoiets lees! (Tu parles d'un littérateur!)

Heb jij er al iets van gemerkt dat de Groene Amsterdam geregenereerd wordt? Ik kreeg gisteren een pneu van Rients Dijkstra (zeker in geen zeven jaar gezien), die met zijn vrouw Netty voor twee dagen in Montparnasse logeert en ons te lunchen vroeg om over onze medewerking aan genoemde Groene te spreken, in staat van regeneratie waaraan hij niet onschuldig meende te zijn. Ik heb een week-end buiten Parijs voorgewend, en verder zoo vaag mogelijk over de medewerking geschreven (in principe later eens als we het niet meer zoo druk hadden etc.). Hij zal ons nu wel een paar nummers sturen. Maar ik heb er al eens eerder in geschreven, en de combinatie van Dam-Holkema en Warendorf is niet leuk. Altijd heibel met proeven en betaling.

Wat mij en E. vooral bijbleef uit het briefje van Rients D. is dit zinnetje:

Ik zou ook graag eens met je man kennis maken, wat wonderlijk genoeg nog nooit gebeurd is.

Heel Holland walmt je daaruit tegen!

Dag,

Bep.

Oja, Eddy, die ik over de D's moest inlichten, wil nu ook graag weten of Dick met N. naar bed geweest is, of alleen maar ‘gevoel’? Antwoord hem vooral!

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie