Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak

Antwerpen, 8 juni 1935

Zaterdag 8 Juni

 

Waarde Menno,

Gisteren tijdens de redactievergadering heeft Maurice uw brief voorgelezen en de drie collegas droegen mij op u te schrijven.

Het is een vergissing te meenen dat ik die ellendige geschiedenis licht opneem. Ik heb dat trouwens nog eens aan Zijlstra geschreven en hem daarna nog twee drie data voorgesteld. Ik meende dat u drieën daarvan mededeeling gedaan werd in uw redactievergaderingen. Ik neem alle schuld voor die ellendige geschiedenis op mij en zal er spijt over hebben tot mijn laatsten snik.

Nu zullen wij, zonder tegenbericht van u, naar Rotterdam komen, Donderdag 13 Juni, met de trein die te half vier in genoemde stad arriveert.

Ik verheug er mij op u drieën weer te zien. Hartelijke groeten van ons vieren, vooral van

uw toegenegen

Gerard Walschap.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie