Briefwisseling Menno ter Braak - Gerard Walschap

Gerard Walschap
aan
Menno ter Braak

Antwerpen, 20 oktober 1934

20 Oct. '34

 

Geachte Heer Ter Braak,

Hierbij een antwoord dat U zal teleurstellen, vrees ik. Ik geloof in een toekomst en hunker ernaar, al zal ik ze natuurlijk niet beleven, die met een sceptischen glimlach een streep door heel onze wereldliteratuur zal trekken, klassiekers en alles inbegrepen. De wereld zal van voren af aan herbeginnen, zuiver rationalistisch en alles zal eenvoudig zijn. Het samenstel van onze cultuurbegrippen heeft in zijn geheel en zijn deelen zin en waarde verloren. Het is leeg en hol. Dit is mijn betrekkelijke en tijdelijke meening!

Ik zal het heel goed begrijpen als U mijn antwoord onbruikbaar zou vinden, doch gelieve dan zoo goed te zijn het mij terug te zenden.

met de meeste hoogachting

steeds uw dw dv

Gerard Walschap

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie