Briefwisseling Menno ter Braak - S.K. de Waard

Menno ter Braak
aan
S.K. de Waard (Groningen)

Den Haag, 27 juli 1934

Secretariaat: Pomonaplein 22 den Haag.

27 Juli 1934.

Zeer geachte Heer,

Namens de Redactie moet ik U tot mijn spijt mededeelen, dat zij geen gelegenheid heeft Uw werk te plaatsen.

De redactie heeft n.l. besloten als regel geen nieuwe fragmenten van romans meer ter plaatsing aan te nemen. Zij hoopt echter op Uw blijvende belangstelling voor het tijdschrift te mogen blijven rekenen.

Met de meeste hoogachting,

namens de Redactie

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie