Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak

Grenoble, 8 mei 1934

8-V-'34

L.M.

Onder de houten kruisen liggen anonieme monniken begraven (onbepaald aantal); onder de steenen in de verte priors met naam en datum, één per kruis. Het zal je hart goed doen te bedenken dat degenen die hier niet begraven zijn, toch in 1903 voorgoed weggejaagd werden. Eddy wrocht copie vandaag; is trouwens minder touristisch veranlagt dan ik.

Tot ziens, beide,

Bep.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie