Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Neede)

Berlijn, 26 januari 1927

B.J.

Even hart. dank voor je felicitatie; het is prettig, dat zooveel vrienden uit Holland me op dien dag niet vergeten hebben, ik kreeg bergen post. - Gisteren zag ik Major Barbara; goed!! Heb overigens de meest treffende ervaringen van de meest verschillende duitsche milieu's. Romanisches Kaffeehaus tot duitschnationalistische ambtenaarsfamilie. Zooals je trouwens uit deze kaart ziet, is de oude liefde nog zeer levend: de Reichswehr paradeert iederen dag voorbij de bibliotheek, alleen Wilhelmus Imp. Rex ontbreekt nog.

Het Postbezirk hier is veranderd van 26 in 36. Niettemin kwam alles nog goed aan.

Hart. gr. ook aan huisgen.

Menno

 

Het vriest hier vandaag 5°!

 

Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart ‘Berlin, Aufzug der Wache’.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie