Em. Querido's Uitgeverij-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 30 mei 1934

Amsterdam, 30 Mei 1934

Zeer Geachte Heer Ter Braak,

Dank voor Uw brief van 29 Mei j.l. Aan Uw verzoek U een calculatie toe te zenden van ‘De Smalle Mens’ zal ik voorloopig niet kunnen voldoen, aangezien Mevrouw van Nahuys die steeds o.m. dit werk verricht juist gisteren in het ziekenhuis, om een operatie te ondergaan, is opgenomen. – Er zullen weken mee heengaan voor Mevrouw van Nahuys weer op kantoor terug is. Wy zenden U dan dadelyk het gevraagde.

Met vriendelyke groeten,

hoogachtend,

N.V. EM. QUERIDO’s UITG. MIJ.

Em. Querido

Directie

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie