Em. Querido's Uitgeverij-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 11 november 1935

Amsterdam, 11 November 1935

Zeer Geachte Heer Ter Braak,

In de Salamander-editie geven wy in het voorjaar een herdruk uit van W.A. Paap, Vincent Haman.

Wy hadden den heer Greshoff gevraagd om hier een geestige voorrede by te schryven, waarin de personen en toestanden van dezen roman à clef, die voor de generatie van thans moeilyk te herkennen en te begrypen zijn, ‘verklaard’ worden. Dat wil dus eigenlyk zeggen, dat in dit voorwoord de rolverdeeling en de uitstippeling van de rollen gegeven zou moeten worden.

Ingesloten zenden wy U Greshoffs antwoord, dat wy na lezing gaarne terug zouden ontvangen.

Wy komen U daarom nu vragen of U bereid bent deze inleiding voor ons te schryven.

Met vriendelyke groeten,

hoogachtend,

NV.EM QUERIDO's UITG. MIJ.

Alice van Nahuys

Directie

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie