Willem van Ravesteyn
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 20 december 1934

R'dam 20 Dec '34

Hooggeachte Heer.

Weken geleden - het was, meen ik, in begin November - zond ik u een opstel: Mythe of geschiedenis, gedeeltelijk getypt, gedeeltelijk geschreven. Ik sloot een postzegel in. Ik mocht al den tijd niets van u hooren.

Indien u mij het stuk terugzendt zou ik t'gaarne vóór 1 Jan. ontvangen.

Met de meeste hoogachting

Wv Ravesteyn

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie