Menno ter Braak
aan
Willem van Ravesteyn (Rotterdam)

Den Haag, 21 december 1934

Secretariaat Pomonaplein 22 den Haag

21 Dec. 1934

 

Zeer geachte Heer,

Met zeer veel belangstelling hebben wij Uw opstel gelezen maar tot onzen spijt is het, wat vorm en lengte betreft, voor Forum weinig geschikt. De ietwat specialistische inslag en de talrijke citaten maken het ons inziens beter passend voor een vaktijdschrift. Wij hebben helaas slechts weinig ruimte tot onze beschikking.

Persoonlijk wil ik hier nog gaarne aan toevoegen, dat Uw brief destijds mij geenszins heeft gekrenkt.

Dat ik u dit stuk ietwat laat terugstuur ligt aan de drukke werkzaamheden, die de journalistiek in deze tijd van het jaar meebrengt.

Met v. gr. en hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie