Briefwisseling Menno ter Braak - Herman Johan Robbers

Menno ter Braak
aan
Herman Robbers (Schoorl)

Den Haag, 27 maart 1934

27 Maart 1934.

 

Weledelgeboren Heer,

Ingesloten doe ik U toekomen een schrijven van de firma Elsevier. Ik zou het zeer op prijs stellen, van U te vernemen of U zich met den inhoud daarvan kunt vereenigen.

In afwachting van Uw antwoord,

Hoogachtend,

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie