Briefwisseling Menno ter Braak - Jan Romein

Menno ter Braak
aan
Jan Romein (Amsterdam)

28 juni 1928

Zeer geachte Heer,

Gisteren liet ik U een exemplaar toezenden van mijn proefschrift ‘Kaiser Otto III’, dat U misschien in verband met Uw studiën over Byzantium zal interesseeren. Mocht U aanleiding vinden, in de ‘Groene Amsterdammer’ of elders mijn boek te bespreken, dan zal ik dat natuurlijk zeer op prijs stellen, hoewel ik het U geenszins als recensie-exemplaar doe toekomen.

met de meeste hoogachting

Uw dv. Menno ter Braak

 

Origineel: Amsterdam, IISG, archief J.M. Romein, 88.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie