Briefwisseling Menno ter Braak - Gemeente Rotterdam, Secretarie

D.B. Gohres, secretarie der gemeente Rotterdam
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Rotterdam, 21 januari 1932

WelEdelZeerGeleerde Heer,

Dezer dagen ontving de Gemeentelijke Woningbeurs ingevolge de ter zake bestaande wettelijke voorschriften van de eigenares van de door U bewoonde woning de mededeeling, dat die woning te huur is.

Aangezien de afdeeling Bevolking tracht om, met gebruikmaking van alle gegevens, waarop zij beslag kan leggen en die ook wel van andere administraties afkomstig zijn, niet alleen de registratie der bevolking ‘bij’ te doen zijn, doch ook om het aan het publiek zoo gemakkelijk mogelijk te maken, werd aan U als bewoner van die woning, verzocht mede te deelen wanneer de verhuizing zou plaats hebben en welke woning Gij zoudt betrekken. Daaraan werd te Uwen gerieve zeer in het oog loopend toegevoegd, dat aangenomen zou worden, dat met beantwoording van die vragen de aangifte van verhuizing zal zijn geschied. Ten slotte werd nog een dienstenveloppe voor de toezending van het antwoord ingesloten.

Na kennisneming van het bovenstaande, hetwelk naar ik onderstel aan U niet bekend zal zijn geweest, zult Gij moeten toestemmen, dat de inhoud van het door U gegeven antwoord - op zijn zachtst uitgedrukt - weinig passend en slechts ten deele bevorderlijk is aan het scheppen van een verhouding tusschen inwoner en administratie, welke kan medewerken aan een steeds voor oogen staande vlotte afhandeling van zaken.

Indien het ook al eens voorkomt, dat een vergissing wordt gemaakt - U gelieve te bedenken, dat per jaar 65 à 70 duizend verhuizingen binnen de gemeente in orde moeten worden gebracht - dan wordt door het Rotterdamsche publiek daarop in den regel welwillend de aandacht gevestigd. Dat Gij zulks doet op een andere wijze, schrijf ik toe aan de omstandigheid, dat Uw verblijf te dezer stede blijkbaar nog te kort is om U aan die gewoonte aan te passen.

Coll.

De Administrateur

D.B. Gohres

 

[Op de achterzijde staan aantekeningen in het handschrift van Ter Braak:]

 

1Huwelijksaanzoek D.
2Huwelijksaanzoek G. aan M.
3Episode bij mevr. L. met D. en K.
4mededeeling mej. V.d.W.
5bezoek van K. bij D. aan huis. Champ.
6[..?]-dol-scène. Eerlijkheid D-K fietsenmannetje-probleem
7Vlucht van D. naar M. en L. Reactie van M. en L.
8Telegram. Vergiftigingsscène
9D. en M.

 

Kind
Handoek,
Agent te paard
Tijd liefdesb voorbij
Oude menschen voor raam
Wij slaan de romantiek etc.

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie