Menno ter Braak
aan
Rotterdamsche Kring

Eibergen, 10 september 1927

Eibergen den 10 Sept. 1927

 

Menno Ter Braak

Den Texstraat 31B

Amsterdam

 

Den Weledelgeb. Heer

J.E. van der Pot

Eendrachtsweg 12A

Rotterdam

 

Zeer geachte Heer,

In antwoord op Uw schrijven van 9 dezer deel ik U mede, dat ik gaarne bereid ben voor Uwe vereeniging in de derde week van October een voordracht te houden over:

 

VERLEDEN EN TOEKOMST VAN HET JONGE NEDERLANDSCHE PROZA

 

U zoudt mij ten zeerst verplichten, door mij nog even te berichten, of er bijzondere wenschen bestaan ten opzichte van duur der lezing e.d.; in dat geval zou ik daarmee gaarne rekening houden. Van den datum ontvang ik zeker ook tijdig bepaling?

met de meeste hoogachting

Uw dw.

Menno ter Braak

 

adres tot 15 Sept: Eibergen

daarna als boven vermeld

 

Origineel: Stadsarchief Rotterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie