Het Rotterdamsch Lyceum
aan
Menno ter Braak (Tiel)

Rotterdam, 3 juni 1929

3 Juni 1929

Weledelzeergeleerde Heer,

Hierby heb ik de eer U te doen toekomen Uwe acte van benoeming (in duplo) en een staatje.

Beleefd verzoek ik U één acte van benoeming (na onderteekening) en het staatje (na invulling) aan ons terugtezenden.

Hoogachtend

de Administrateur

C. Reiveilo

Bijlagen: 3

Separaat: 1 progr. H.B.S.

1 progr. Gymn.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie