Menno ter Braak
aan
Aad Schelling

Den Haag, 26 oktober 1937

Den Haag, 26 Oct. '37

Kraaienlaan 36

B. A.,

Fred Batten verzocht mij je een exemplaar van Propria Cures te willen geven, waarin een artikel over mijn boeken. Ik bezit het niet meer, maar zal de uitgever vragen je er een te sturen. Ik hoop, dat hij zoo vriendelijk zal zijn.

Ik hoorde van v. Lier, dat je met Stilleboer verloofd bent. Deze school altijd direct weg in de B-afdeeling, maar ik heb de aangenaamste herinneringen aan Z.Ed., en wensch je dus (waarschijnlijk zeer veel te laat) hartelijk geluk. Misschien doen jullie mij nog eens de eer aan van een bezoek? Ik zou het zeer op prijs stellen de kennismaking buiten het disciplinair verband nog eens op te frisschen.*

m.h.gr.

Menno ter Braak

* Vergeet niet, dat je tot de twee, nee welgeteld vier, eenige aanwijsbaar intelligente leerlingen behoort, die ik ooit in een klas gehad heb! De anderen waren dikwijls zeer geschikt, maar ze hadden nog geen lef! Zij werden misschien later allemaal intelligent, wie weet? Van Klaveren? Schilthuis?

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie