J.G. Schoup
aan
Menno ter Braak

8 juli 1935

8 Juli 1935

Zeer geachte Heer ter Braak, -

Toen ik bij U was, enkele weken geleden, deelde ik U mede, dat het in mijn bedoeling ligt de beste werken der Nederlandsche letterkunde bij uitgevers in het buitenland te introduceren. In Amerika is het voorbereidende werk hiervoor gedaan, waardoor ook Engeland wordt bestreken omdat de grootste uitgevers der beide landen in associatie werken, Duitschland komt voorloopig niet in aanmerking, blijft Frankrijk, misschien ook Spanje. Wat Frankrijk betreft heb ik als eerste stap een artikel geschreven voor Europe, waarvan ik U de copie hierbij toezend en ook een der grootste uitgevers in Parijs (Grasset) van mijn plannen op de hoogte gebracht. Om echter hier te lande de grootst mogelijke medewerking te kunnen krijgen zou ik het op prijs stellen indien U mij deze week zou kunnen ontvangen om een en ander met U te bespreken. Ik hoor dus graag van U wanneer U dit schikt.

Met de meeste hoogachting,

J.G. Schoup

1 Bijlage:

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie