Menno ter Braak
aan
J.G. Schoup

Den Haag, 30 oktober 1935

Pomonaplein 22 den Haag

30 October 1935

Aan den Heer

Dr. J.G. Schoup

Mient 481

den Haag.

Zeer geachte Heer,

Daar Forum met ingang van 1 Januari zal ophouden te bestaan, moet ik tot mijn leedwezen de door U ingezonden bijdragen weer tot Uw beschikking stellen.

Met de meeste hoogachting,

namens de Redactie

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie