Menno ter Braak
aan
A.A.M. Stols (Brussel)

Den Haag, 14 maart 1938

Den Haag, 14 III. '38

M.H.

Heden morgen zond ik U de drukproeven van Mephistophelisch terug.

Ik verzoek U op p. 9, reg 15 v. 6., nog ‘te oordeelen’ te veranderen in ‘tot oordeelen’.

hoogachtend

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie