A.A.M. Stols
aan
Menno ter Braak

22 september 1938

22-9-1938

 

Den WelEdZeergel. Heer

Dr. Menno ter Braak

Den Haag.

 

Beste ter Braak,

Eindelijk ben ik in het bezit van de nog nooit in boekvorm gepubliceerde inleiding voor den tweeden druk van ‘Adolphe’. Het boek zou dus in den loop van dit najaar kunnen gereed gemaakt worden. Misschien heeft Pannekoek je al medegedeeld, dat de eigenlijke tekst van het boek al grotendeels gezet stond, en het wachten alleen op de inleiding van den tweeden druk was.

Zoo kan deze uitgave dus een curieus boek worden; het wordt zoo beter dan Jan Greshoff ooit had kunnen hoopen.

Als de zaak dus zoo doorgaat kunnen we Jan Greshoff op zijn verjaardag een mooi exemplaar, bv op supernacré-papier gedrukt en gebonden in heel marokijn aanbieden.

Ik hoop, dat ik van Fernand Vandérem nog een bibliografische notitie over de eerste drie of vier drukken kan krijgen. Mocht dat niet lukken, dan zal ik deze zelf redigeeren; ik heb er nu alle aanwijzingen voor.

Wat nu het groepeeren van de vrienden van Jan betreft, die bereid zullen zijn, bij te dragen, ik geloof, dat we daarbij niet mogen vergeten: Paerels, Henri Mayer, Binnendijk, de Bourbon, mevr. Van Dam van Isselt, P.N. van Eyck, J.C. Bloem, Toussaint van Boelaere, Querido, Boucher, de Hey, Lekkerkerker, van Leeuwen, van Nijlen, Piérard, Hellens, Tytgat, van Schendel, Hendrik de Vries, Vestdijk, Roland Holst, van Royen, van Vriesland, Wiegman (matthieu), Alderwerelt, die wel op een exemplaar van het boek zullen willen inteekenen, en daardoor het tot stand brengen van de uitgave en het financieren van het ex voor Jan zullen bevorderen. Ik heb daarnaast nog wel enkele vaste inteekenaren op mijn bijzondere drukken waar ik ook op rekenen kan.

Bespreek de zaak eens met Hein 's-Gr. als hij terug is. Het bedrag dat met deze uitgave gemoeid is kan ik nog niet schatten, maar ik had gedacht dat wie fl 10.- bijdraagt een ex op holl papier krijgt en fl 25.- een ex op japansch. Ik zal zelf zooveel mogelijk risico nemen, maar een minimum zal er moeten zijn om de zaak niet perse een groote strop te laten worden.

Hoor ik ook nog even wat van je op mijn vorige brief?

Inmiddels met vriendelijke groeten, je

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie