Menno ter Braak
aan
Ben Stroman

Den Haag, 6 februari 1940

Amice,

Nu ik je toch eenmaal ‘ingelicht’ heb, wil ik het ook goed doen en vooral niet laten te wijzen op het daktuinvisioen in ‘Démasqué der Schoonheid’, dat direct geïnspireerd werd door de daktuin van Atlanta.

Mocht je van deze gegevens gebruik maken, doe het wat het Rotterdamsch Lyceum betreft in ieder geval, alsof het je eigen hypothese is. Ik heb te aangename herinneringen aan die school dan dat ik zeven jaar na dato nog den indruk zou willen maken, als zou ik in ‘Dumay’ zooiets als onthullingen over mijn collega's of leerlingen hebben gedaan! Niets was minder mijn bedoeling; ik nam de bijfiguren uit de sfeer, die ik kende, en zij zijn ook volstrekt niet gecopieerd ‘naer 't leven’.

b.gr.

Menno ter Braak

Origineel onbekend. Geciteerd uit: Ben Stroman, Vandaag bestaat niet. Autobiografische fragmenten ('s-Gravenhage 1981), 122. Aldaar vermeld: briefpapier Menno ter Braak. Machineschrift.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie