H.J. Stuvel
aan
Menno ter Braak

Rijswijk, 16 mei 1936

Rijswijk (Z-H) - 16 Mei '36

15 Waldeck Pyrmontlaan.

Zeer geachte Heer ter Braak,

Het heeft mij ten zeerste bevreemd en verwonderd, dat mij mijn verdediging tegen 's Gravesande's onderschrift teruggezonden werd, hetgeen mij nogal ‘Duitsch van het Derde Rijk’ voorkwam en wat ik zeker van het liberale ‘Vaderland’ niet verwacht had.

Het wordt den heer 's-Gravesande, die gelegenheid kreeg zijn wetenschap omtrent den Duitschen Van Schendel - wetenschap, die zonder twijfel behalve hem meerderen bekend was - te toonen en mij op andere punten te weerleggen, op een wijze, die meer amusant dan degelijk was - wel wat erg makkelijk gemaakt, als mij zelfs niet eens meer de gelegenheid geboden wordt mij tegen deze absurditeiten te verdedigen. Overigens zal dit t.z.t. wel elders geschieden.

Hoogachtend:

H.J. Stuvel

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie