H.J. Stuvel
aan
Menno ter Braak

Rijswijk, 14 mei 1936

15 Wald. Pyrmontlaan

Rijswijk (Z-H), 14 Mei '36

Hooggeachte Heer ter Braak,

Hierbij nog een kort vervolg op mijn artikel van 13 Mei j.l. om de beweringen van den heer 's-Gravesande voor zoover dit noodzakelijk was te weerleggen. Voor spoedige opname en de toezending van een tweetal bewijswijsnrs. zult U mij ten zeerste verplichten.

Inmiddels,

Hoogachtend:

H.J. Stuvel

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie