Briefwisseling Menno ter Braak - Nico van Suchtelen

Menno ter Braak
aan
Nico van Suchtelen

Rotterdam, 15 juni 1933

Rotterdam, 15 Juni '33

Zeer geachte Heer van Suchtelen

Gaarne geef ik u toestemming mijn naam te plaatsen onder de door U in te dienen resolutie. Ik kan mij niet geheel vereenigen met den toon ervan, die ik soberder gewenscht had, maar het incident lijkt mij van zooveel belang, dat ik over dit klein bezwaar heen stap.

hoogachtend

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie