S. Tromp Meesters
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 19 juli 1937

Arnhem, 19 Juli 1937

Den WelEd.ZeerGel. Heer Dr. M. ter Braak

Kraaienlaan 36

's-GRAVENHAGE.

WelEd.ZeerGel.Heer,

In goede orde ontving ik Uw schrijven van 16 dezer. Inderdaad bestaat er tussen ons blijkbaar overeenstemming ten opzichte der thans aan te nemen gedragslijn, (ten dele, want Gij gaat niet zover als ik zou wensen), doch verschil omtrent de daartoe leidende motieven. Dat komt vaker voor, maar het is zeker goed dat van weerskanten in te zien.

Intussen begrijp ik niet dat Uw motieven tot een ten dele andere gedragslijn voeren. De ‘menselijke interesse’ van mevrouw Douwes Dekker strekt zich uit niet slechts tot de correspondentie, maar ook tot Uw latere verificatie van de inhoud daarvan. Het doet er echter niet veel toe, wij zullen dan rustig 1 Augustus afwachten.

Hoogachtend,

S. tromp Meesters

St.T/H.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie