Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Oisterwijk, 8 juli 1932

Beste t.Br.

't Is vrijwel zeker, dat ik Maandag nog niet terug ben. Maar ik weet ook niet wanneer ik dan wel terug ben, daar de medicus wiens belangen ik hier behartig er nog wel een paar dagen aan vast schijnt te willen knoopen. Zou je mij even naar den Haag willen schrijven, wanneer je met vacantie gaat en welke avonden je voor dien tijd nog vrij hebt, dan schrijf ik jou dadelijk, als ik weer terug ben. 't Is hier een groote practijk, en bovendien kermis.

Met beste groeten

t.à.t. Vestdijk

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie