Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

[vóór 6 december 1933]

Beste t.B.

Ik vind 't zoo best, alleen zou ik zetten: Ter inleiding, bij den nieuwen jaargang. Ik weet niet of dit correcter is, maar 't ‘klinkt’ beter, in mijn leekenooren. Je aarzelde zelf ook even. Nu ik toch als frik optreedt -waar jij eerstdaags uittreedt- wijs ik je nog op de eerste zin over 't regionalisme van twee maal ‘doen’; is niet beter b.v. Dit is geen poging etc... maar wij nemen etc... - Is Europeesche cultuur niet een vergissing? Nederlandsche cultuur? Maar dan zit je met de Vlamingen. Kijk zelf maar eens.

Mijn opstel over Ulysses schiet langzaam op.

Prettige St. Nicolaas!

Tot ziens

t.à.t.

SV.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie