Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

[november 1933]

Beste ter Braak,

Ik antwoordde je nog niet, omdat ik me steeds niet goed voel. 't Is vervelend genoeg hierover te moeten uitweiden, maar zonder eenige overdrijving, wat ik meegemaakt heb en nog meemaak is een débacle die ik niet mogelijk zou hebben geacht, de mislukte roman speelt daarbij maar een bijkomstige rol, er zijn allerlei andere dingen die me op 't oogenblik totaal verlammen, daar onder vnl. de noodzakelijkheid nu toch ook inderdaad een ‘baantje’ te zoeken; in de literaire geldwinning stel ik geen vertrouwen meer, trouwens dat staat gelijk met talentverknoeien, tenminste voor iemand als ik, die toch eigenlijk ‘dilettant’ is en moet blijven, al draagt mijn werk daar dan misschien ook niet de sporen van. Wat er onder deze omstandigheden later voor literair werk overblijft moet ik maar afwachten. In elk geval wil ik dat dan zooveel mogelijk voor mijn genoegen doen en buiten alle min of meer officiële verband. Ik weet nu wat het zeggen wil, als de oogen op je gericht zijn! Desondanks zou ik er natuurlijk wel tegen kunnen mijn naam op de kaft van Forum te zien staan, en de vriendendienst zou ik je graag bewijzen. 't Lastige is dat ik bij benadering niet zeggen kan hoelang dit nog duurt, en wat me dan boven 't hoofd hangt. Als jullie alleen met mijn naam tevreden zijn en 90% risico wilt dragen dat ik 't heele volgende jaar weinig of niets er aan doe, dan mij wel. Maar mij lijkt dit toch wel wat gek. Van Slauerhoff zul je niets dan last hebben. Marsman?

Dus: als 't alleen om een derde naam te doen is heb ik geen bezwaar, voor een derde man wel, al kan ik natuurlijk niet voorspellen hoe 't verder met me loopt. Hoogstwaarschijnlijk zou 't beter voor me zijn voorloopig in alle opzichten afzijdig te blijven en ik hoop dat je mij de vriendendienst bewijzen wilt ook deze factor in rekening te brengen!

De geheele situatie zou ik je mondeling veel beter duidelijk kunnen maken en ik hoop dan ook, zoodra 't eenigszins gaat, je hier te zien. Zie vooral geen gemis aan belangstelling of hartelijkheid in m'n (relatieve) weigering!

Ik smulde van je ‘Paapsche’ stuk! Gefeliciteerd met 't Vaderland!!

Met hart. gr.

je SVestdijk

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie