Simon Vestdijk
aan
Menno ter Braak

Den Haag, [december 1933]

Haag Dec '33

 

Beste t. B.

In haast hierbij vier van de ‘verzen-bij-Bouws’: doorslagjes, gemakkelijk dus. Witte ? neem ik toch maar terug. De verleiding is natuurlijk groot om weer eens met een vers van den omvang v.d. ‘Parasiet’ voor den dag te komen, maar juist na dat gedicht lijkt me de W.V. die inderdaad geheel op ‘Chlotarius’ geïnspireerd is, voor Forum juist niet aangewezen. De ‘Soedannegerin’ is ook wel Sl.-achtig, maar in elk geval korter, beter ook, en daarbij sterk persoonlijk ‘beleefd’, terwijl de W.V. toch maar een vage arabeske blijft, zonder de concentratie en ‘plastiek’, die ik anders altijd nastreef. Ik geef hier mijn advies voor 't eerste no, in de volgorde van ‘goed’ tot ‘minder goed’; waar geen plaats voor is valt dan weg.

1eDe Soedannegerin
2eDanaë
3eDe kleppers (schreef ik drie dagen geleden)
4eMaan
5eRivierschipper
6eLiefdesnacht
7eNegerslavin

Verder laat ik 't aan jou over. Als Z. den bundel neemt, is er, voor eind April wellicht nog gelegenheid voor die welke niet in 't beginno kunnen. Verder zal ik waarschijnlijk wel wat verzen van Greshoff terug moeten vragen; die zijn over 't geheel beter dan deze, keus genoeg dus.

Wat Bouws betreft dit: ik weet natuurlijk niet, of 't practisch mogelijk is, 't zonder in [onleesbaar] [resideerenden] secretaris te doen. Maar een ‘verzoening’ lijkt nu, na deze breuk, toch ook alle nadelen te hebben van een gelijmde pot. Ik heb in B., hoe weinig antipathiek ik hem ook vond, toch altijd iets gevoeld van den dwarskijker met dictatoriale neigingen, bovendien van iemand, die genoeg hardleersch en koppig is om steeds weer in zijn oude fouten te vervallen, al toont hij nog zooveel berouw. Typisch 't geval van den man, die literator had willen worden. ‘Alleen de drang ontbreekt bij me’, vertelde hij me. Alleen maar... Natuurlijk laat ik ook dit aan je over. Mocht hij echter opgedoekt worden, dan juich ik dat voor 100% toe!

Ik hoop je gauw in je nieuwe huis te zien. Essay zal ik je zelf geven; daar is niet zoo'n haast bij. Mocht je, in verband met de geconfiskeerde copie, b.v. ‘Luke Havergal’ beslist noodig hebben, schrijf dan. Maar ik werk 't liever nog wat op mijn gemak om.

Addio,

SVestdijk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie