G.J. van der Woude
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

22 januari 1931

22.1.'31

Zeer Geachte Heer ter Braak,

In verband met mijn andere uitgaven in dit jaar, zou het mij aangenaam zijn om binnen afzienbaren tijd te weten, of Uw roman bij mij verschijnen zal zoodat het wellicht wenschelijk zou zijn, wanneer ik Uw manuscript spoedig ter beoordeling zou mogen ontvangen. Of is Uw roman nog niet klaar? Gaarne eenig bericht tegemoetziend, met vriendelijke groeten

Hoogachtend,

G.J. van der Woude

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie