G.J. van der Woude
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Den Haag, 4 november 1930

Haag 4-11-30.

Zeer geachte Heer ter Braak,

In antwoord op Uw brief van 23 oct. '30 schrijf ik U even het volgende.

Het doet me genoegen, dat U er voor voelt om eens van gedachten te wisselen en zal ik gaarne iets naders van Uw roman vernemen.

Het is momenteel de drukke tijd voor de uitgevers - U weet, dat in het najaar het publiek altijd verblijd wordt met een enorme boekenstroom, waaraan ook wij een zeer werkzaam aandeel nemen, zoodat ik practisch alleen 's avonds vrij ben. Wanneer U maandagavond 13 november vrij is, zal ik U gaarne komen opzoeken. Indien U dat niet schikt, wil U mij dan nog even eenige andere avonden noemen?

Gaarne Uw bericht tegemoetziend

met de meeste hoogachting

G.J. van der Woude

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie