Johan van der Woude
aan
Menno ter Braak

Bilthoven, 25 mei 1939

Bilthoven 25 Mei 1939

Amice,

L.J. Veen's Uitgeversmaatschappy te Amsterdam brengt binnenkort een serie boekjes in den handel, waarin novellen, essays en op den duur ook gedichten zullen worden gepubliceerd; zij heeft mij de samenstelling opgedragen.

De boekjes worden 8 vel druks groot (1100 punten per pag.) en voor f. 1.50 gebonden door den boekhandel verkocht. Honorarium f. 15.- per vel.

Het eerste viertal verschijnt in Januari a.s. Kun jij een of meer essays afstaan? Ik vind het geen bezwaar als een of meer er van reeds eerder in tijdschriften zijn gepubliceerd.

De uitgeefster heeft mij de vrije hand gelaten wat betreft de keuze der auteurs; ik heb voorlopig gevraagd: Vestdijk, Du Perron, Bordewijk, Blijstra, Jan Romein, Dr. D. Bartling, Van Schendel, Maurice Gilliams, Van Hoogebemt. (Weet jij het adres van Crone? En heeft Marsman misschien iets liggen?)Schrijf eens of je er wat voor voelt. Voor het eerste viertal, waarvan twee boekjes met essays, moet het eerste vel per 15 Juli en de rest 15 November in m'n bezit zijn. Het tweede viertal verschijnt in den zomer van 1940.

Heb je gelezen, dat Ritter partij gekozen heeft voor de niveau-critiek? De vos!

Beste groeten,

je:

Doorslag: Arnhem, Geldersch archief

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie