Menno ter Braak
aan
Irene Vorrink

20 juli 1939

20 Juli '39

Geachte mej. Vorrink

hartelijk dank voor Uw brief over de puberteitsverschijnselenaantijging van den heer Helman, die natuurlijk zelf de volwassenheid in eigen persoon is, getuige rijpe meesterwerken als ‘Orkaan bij Nacht’. Ja, dit odium van puberteit zult u bij deze personen, die veel beter van de dingen op de hoogte zijn dan wij, niet kwijt raken; en het is ook niet erg, om het niet kwijt te raken. Verdedig mij niet te energiek tegen dezulken, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen, en mij persé niet. Laat liever doorschemeren, dat Uw bekeering zeer nabij is, en dat U een portret van mij aan den muur hebt geprikt; dat zal hen geruststellen, en voor hen alles afdoend verklaren.

Mocht ik U nog eens eenig drukwerk zenden, dan behoeft U heusch niet de verplichting te voelen tot een bedankje. Ik doe het voor mijn pure pleizier en weet wel, dat U er ook eenig pleizier van hebt. Ik zou de gedachte erg onaangenaam vinden, als een drukwerkje U verplichtte tot schrijven; want dat is geen verhouding. - Ik zat inderdaad laatst bij Americain, maar slechts heel in het voorbijgaan. Bij een volgende gelegenheid hoop ik U ten huize van de Sociaaldemocratische Vrouwen op te bellen om ergens een puberteitskopje thee te gaan drinken. Als U intusschen tenminste nog niet afkeerig bent geworden van de systeemlooze doctrines van iemand, die inderdaad niet in de schaduw van Gary Cooper kan staan. (toch heeft Helman een aardig boek geschreven: Z.Z.West, maar toen was hij ook nog een puber, schijnt het.)

h.gr.

Uw MtB

Een heel prettige sigaar is de Ritmeester van 8 ct, Karel I bevat vaak kersepitten, sedert hij een massaproduct werd.

Maar ik wil geen sigaren cadeau hebben! Sigaren zijn er alleen om zelf te koopen en te rooken.

Waarmee allerminst gezegd is, dat ik het plan niet aardig vond.

Origineel: IISG, archief Irene Vorrink

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie