Menno ter Braak
aan
Irene Vorrink

Den Haag, 27 juli 1939

Den Haag, 27.VII.'39

Zeer geachte mej. Vorrink

Aangezien ik morgen (Donderdag) in Amsterdam moet zijn voor ‘zaken’, wil ik graag het kopje thee met U drinken. Ik weet alleen niet, of ik zal kunnen; maar ik zal probeeren U tusschen 4 en 5 bij de Soc. Dem. Vrouwen op te bellen. Als U niet thuis is, kunt U misschien een communiqué achterlaten?

Uw Menno ter Braak

Origineel: IISG, archief Irene Vorrink

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie