Menno ter Braak
aan
H.A. Gomperts

Den Haag, 28 juli 1939

Den Haag, 28.VII.'39

 

B.G.

Hartelijk dank voor je brief. Ja, ik ben erg in mijn schik met je bundel voor de Vrije Bladen. Later uitvoeriger over de details.

De titel ‘Dingtaal’ bevalt mij wel, omdat hij iets te raden geeft, degene die er ‘mannentaal’ in den zin van germanentaal of prollentaal uit wil lezen, zal door den tekst geheel ontnuchterd worden. Ik zou je adviseeren deze titel te behouden.

De omslagen van de cahiers worden ontworpen door Salden, een Duitsche emigrant, die zeer veel smaak heeft en meestal eerst de betreffende dingen leest. Ik geloof, dat je je op hem verlaten kunt (ik vertelde hem trouwens al iets over den inhoud van deze ‘dingtaal’), maar als je speciale wenschen hebt, kun je je daarover gerust met hem in verbinding stellen: Sweelinckstr. 11, Den Haag. Hij is een zeer intelligente kerel, die direct zal begrijpen, wat je bedoelt.

Wat de oplage betreft, die zal wel voorloopig 300 ex. zijn. Daarvan krijg je gratis 8 stuks, benevens ƒ25 honorarium. Meerdere ex. kun je, meen ik, tegen boekhandelprijs van den uitgever betrekken.

In haast, hart. je MB.

 

Kom ev. volgende week met Salden eens bij ons eten!

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie