Het carnaval der burgers

Secundaire literatuur

J.C. Bloem en Martinus Nijhoff, ‘Bibliographie’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
Menno ter Braak en D. Zijlstra, ‘Ant ter Braak-Faber (in opdracht van Menno ter Braak) aan Nijgh en Van Ditmar N.V. [?] januari 1934’ In: Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Nijgh & Van Ditmar N.V. 1932-1939 (2009)
Leo van Breen, ‘Menno ter Braak: ‘Het carnaval der burgers’ door Leo van Breen.’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 8 (1930-1931)
Léon Hanssen, ‘Blik in de afgrond en drijfveer tot schrijven’ In: Leven in geleende tijd. Over Menno ter Braak (1992)
Léon Hanssen, ‘Hoofdstuk 32 Het carnaval der burgers’ In: Want alle verlies is winst: Menno ter Braak 1902-1930 (2000)
Roger Henrard, ‘Hoofdstuk I Ter Braaks en Nietzsches ‘afscheid van domineesland’’ In: Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche (1963)
Huug Kaleis, ‘2 In de schaduwen van Ter Braaks Tweede Gezicht’ In: Schrijvers binnenste buiten (1969)
Em. Kummer, ‘4. Leeshoudingen’ In: Literatuur en ideologie (1985)
H. Marsman, ‘Menno ter Braak’ In: Critisch proza (1979)
E. du Perron, ‘Carnaval en Aschwoensdag Een levensbeschouwing van onzen tijd’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 29 (1930)
E. du Perron, ‘Zesde cahier’ In: Verzameld werk. Deel 2 (1955)
Mathijs Sanders, ‘Uit de kast! Mathijs Sanders’ In: Vooys. Jaargang 26 (2008)
Theo Schlichting, ‘Th.H. Schlichting Het carnaval der burgers’ In: De Gemeenschap. Jaargang 6 (1930)
P.F. Schmitz, ‘A. Theoretische inleiding’, ‘Hoofdstuk I Het programma van de criticus’ In: Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel (1979)