Politicus zonder partij

Secundaire literatuur

Peter Altink, ‘Hoofdstuk 5: Duitstalige dissertatie’ In: Het Duitslandbeeld van Menno ter Braak (1999)
Peter Altink, ‘Hoofdstuk 3: Filosofen’ In: Het Duitslandbeeld van Menno ter Braak (1999)
A. Borsboom, ‘Hoofdstuk I Eerste periode. De periode van Het Carnaval der Burgers: Van metafysisch nihilisme naar nihilistisch humorisme’ In: Menno ter Braak: onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid (1962)
A. Borsboom, ‘Hoofdstuk II Tweede periode. De periode van Politicus zonder Partij: nihilisme en pseudo-vitalisme’ In: Menno ter Braak: onpersoonlijk nihilisme en nihilistische persoonlijkheid (1962)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron 1930-1940 (herziene editie) (2009)
Menno ter Braak en D. Zijlstra, ‘Nijgh & Van Ditmar N.V. aan Menno ter Braak Rotterdam, 28 oktober 1933’ In: Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Nijgh & Van Ditmar N.V. 1932-1939 (2009)
Menno ter Braak, Journaal 1939 (1945)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 1 (1962)
Menno ter Braak en D. Zijlstra, ‘Ant ter Braak-Faber (in opdracht van Menno ter Braak) aan Nijgh en Van Ditmar N.V. [?] januari 1934’ In: Briefwisseling tussen Menno ter Braak en Nijgh & Van Ditmar N.V. 1932-1939 (2009)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 2 (1964)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 3 (1965)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 4 (1967)
Menno ter Braak, ‘Panopticum’ In: Forum. Jaargang 4 (1935)
Hein de Bruin, Jacob Haantjes, Jo van Ham, K.H. Heeroma en P.H. Muller, ‘Boekbespreking’ In: Opwaartsche wegen. Jaargang 12 (1934-1935)
F. Bulhof, Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak (1980)
Michiel Hagdorn, ‘Michiel Hagdorn Het tweesnijdende zwaard Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak’ In: De Revisor. Jaargang 16 (1989)
Léon Hanssen, ‘Menno ter Braak Politicus zonder partij’ In: Lexicon van literaire werken (1989-2014)
Léon Hanssen, ‘Tussen chaos en orde’ In: Leven in geleende tijd. Over Menno ter Braak (1992)
Roger Henrard, ‘Hoofdstuk II Nietzsches en Ter Braaks ‘froehliche Wissenschaft’’ In: Menno ter Braak in het licht van Friedrich Nietzsche (1963)
Elrud Ibsch, ‘Afzijdigheid of partijdigheid. Reacties van Menno ter Braak en andere modernistische schrijvers op het nationalisme van de jaren dertig Elrud Ibsch’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1995 (1995)
Huug Kaleis, ‘2 In de schaduwen van Ter Braaks Tweede Gezicht’ In: Schrijvers binnenste buiten (1969)
Max Kijzer, ‘Bibliographie’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 51 (1936)
Maaike Kroesbergen, ‘M. Kroesbergen Erotiek en intellect’ In: Literatuur. Jaargang 15 (1998)
H. Marsman, ‘Menno ter Braak’ In: Critisch proza (1979)
P.F. Schmitz, ‘A. Theoretische inleiding’, ‘Hoofdstuk I Het programma van de criticus’ In: Kritiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel (1979)