Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

20 april 1932

20 April 32

 

B.M.

Zou je me misschien even willen retourneeren het artikel van Fritz Rosenfeld over van het tooneel verdwenen filmsterren, dat ik je in de dagen toen ik ziek was, heb gestuurd (in een brief van 7 Maart j.l.) en waarover wij later nog getelefoneerd hebben? Het artikel is zeer waarschijnlijk wel om te werken voor de stille zomermaanden, als wij toch geen al te zware copie kunnen hebben en er weinig actueels zal zijn.

Zou je dan misschien ook even willen sturen de paperassen betreffende Rosenfeld's boeken, die je gestuurd zijn met een brief van 21 Jan. j.l.? Rosenfeld heeft er weer om gevraagd en Zijlstra, die wel voor uitgave voelt, heeft de zaak in mijn handen gesteld. Er is eenige haast bij.

Ook van jou zullen voor het Juli en/of Aug. nummer bijdragen welkom zijn. Wil, voor zoover wij daarop invloed kunnen hebben, het vaste medewerkersschap niet als een formaliteit beschouwen!

Met vr.gr.

t.t.

HennyS

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie