H. Marsman
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

5 november 1925

BMtB

Ik dank je zeer voor je advies en de toelichting daarvan, mitsgaders voor de beeltenis mijner geadoreerde P.C. ik ben nu wel van plan de dingen in den bundel op te nemen, maar ik beloof het nog niet. Succes met je tentamen.

t.à.t. H.M.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie