Jan Campert
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 5 december 1925

Den Haag, 5 Dec. '25

Cypresstraat 81

Beste Menno,

Vandaag kreeg ik een allerzonderlingst briefje van een even zonderlinge juffrouw of ik haar wellicht kon helpen aan het adres van een of ander film-manuscript-bureau in Londen.

Ik wil het mensch liever niet voor het hoofd stooten maar weet waarachtig niet hoe ik aan een dergelijk adres moet komen. Zou jij mij misschien daaraan kunnen helpen, mogelijk via een van je talrijke film-connecties?

Bij voorbaat mijn hartelijken dank,

t.à.t.

Jan R.Th. Campert

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie