Menno ter Braak
aan
H.A. Gomperts

Den Haag, 31 mei 1938

Den Haag, 31 Mei '38

Kraaienlaan 36

 

B.G.

Deze week ontving ik geen P.C. Is het blad niet meer verschenen, vanwege de vacantie, of heeft Clausen mij gepasseerd? Het zou mij n.l. bijzonder spijten, als een ev. laatste bedrijf van de Shakespeare-historie mij zou ontgaan. Ik zou van je ev. dupliek een en ander willen overnemen in Het Vad., indien zulks compatibel zou blijken met de hooge ‘gelieerdheid’.

Met groot plezier je polemiek tegen ‘Bally’ gelezen, den [baardman] van het tooneel. Je hebt een polemisch rhythme, dat aanpakt, en dat je, hoop ik, in de toekomst toch niet geheel zult verloochenen voor het winkeltje in echtscheidingen, dat je zou gaan opzetten. De belagers van den heer Dekking zijn ook zeer goed in stijl; vooral die moderator was best. Hoe leeft zooiets, jaren en jaren achtereen!

h.gr. je

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie