Menno ter Braak
aan
H.A. Gomperts (Amsterdam Z.)

Den Haag, 3 januari 1939

Dinsdag

 

B.G.

Geen première is uitgebroken, maar wel een dinertje, dat plotseling ter eere van mijn broer wordt gegeven, die (zooals je misschien ter oore kwam) met de zuster van Ant in den echt gaat treden. Wij moeten daarvoor Vrijdag en Zaterdag naar Zutfen.

Zou je er voor voelen onze afspraak naar Donderdag 12 Jan. te verschuiven? Ik hoop, [dat] ik dan de [datum] vrij kan houden. En heb je lust Dekking, anti-papist bij de genade Gods, mee te nemen? Aarzel dan niet, maar meld het ons even, met het oog op den disch.

In ieder geval, hoop ik, tot spoedig ziens.

hart.gr.

MtB.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie