D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Baarn, [26 september 1929]

Baarn: Donderdag

 

Beste Menno,

Hierbij eenige kronieken, die Beer voor ‘Erts’ inzond. Liefst zag hij zijn stuk over Remarque geplaatst, en dat lijkt mij, mede om actualiteitsredenen, ook het geschiktst. Ontving je al veel inzendingen? - Dank voor je bespreking van van Oudshoorn. Mien Proost zal ik je dezer dagen toezenden. Vraag het eigenlijk maar aan bij De Gemeenschap voor D.V. Bladen. Wij ontvingen geen ex. En maak met Helman een beetje haast. Wij zijn zoo vreeslijk ‘achter’.

Jullie logement op 5 en 6 October is goed. Alle Carnavalscritiek zij dus opgeschort tot dan.

Schrijf jij nog voor deze (Oct no) Vrije Bladen over die Showboat-vuiligheid, wil je!!

Dat Bep naar Engeland zou gaan, wist ik al; maar daar ze geheimhouding had verzocht, en ik wel vermoedde dat zij het je zelf zou schrijven, zweeg ik. Overigens moet je dit niet te tragisch opvatten, of te ‘wonderlijk’.

Voor 5 Oct. zal ik wel niet naar R'dam kunnen komen. Ik stik in het werk: Erts, bloemlezing, school, privaatles. En ik wou zoo graag weer eens aan eigen werk beginnen. Wat?...

Met Hannie onzer beider hartelijke groeten,

poot van

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie