D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Amsterdam, 5 oktober 1929

A'dam, 5/10/29

 

Beste Menno,

Van Hannie ontving ik bericht, dat jij ook ziek te bed ligt. Erg? Als wij niet hadden afgesproken vandaag naar Amsterdam te komen, zou ik je in je sponde zijn komen bemoedigen. Beroerd natuurlijk, zoo alleen op een kamer ziek te zijn. Spoedige beterschap!

Dank voor de toezending der N.R.Ct. Als die krant iets doet, doet zij het goed.

Emmy's artikel behield je zeker voor Erts?!

Schreef jij al een inleiding en kreeg je proeven?

Adio. Het beste. Ons beider hart. groeten,

poot

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie