Victor E. van Vriesland
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 6 januari 1933

Rotterdam 6 januari 1933

Leuvehaven 34b

B.M.

Naar ik je gisteren telefonisch toezegde, schrijf ik je nog even om een onderhoud af te spreken. Ik heb zware griep, ben weer niet naar de krant gegaan maar in bed gebleven, en kan dus voor Maandag alleen voorwaardelijk afspreken, al hoop ik dan beter te zijn. Ik zal je in elk geval Maandagmiddag na halfvier opbellen, om dan eventueel meteen een uur af te spreken.

Dat je ‘bereid’ bent bij me te komen, lijkt me een foute formulering, ik heb je dat niet verzocht, en ben er zelfs niet op gesteld; jij wenscht me te spreken; het woord ‘bereid’ is hier dus misplaatst.

Erger is, dat het niet tot je schijnt door te dringen, hoe mateloos onbescheiden je poging is, mijn vertrouwelijkheid te forceeren. Jij gaat er nu maar van uit, dat het mij een bizonder belang inboezemt, je ‘stellige argumenten’ te vernemen en ‘wat je van me denkt’. Het schijnt geen oogenblik bij je op te komen, dat ik niet de minste behoefte voel met een vreemde over intieme dingen te discussieeren, die mij innerlijk raken en bezighouden. Tot eenige gedachtewisseling zal ik me dan ook niet laten verlokken; al mag je een pertinent gevraagd onderhoud niet weigeren,- ik zal geen enkele inmenging in mijn persoonlijke aangelegenheden dulden van den kante van iemand, met wie ik niet gewoon ben deze te bespreken.

Het is je eigen indiscretie die mij dwingt, dit zoo nauwkeurig te zeggen. Jij noemt het onhoffelijk, dat ik niet heb geantwoord op een ‘zeer duidelijk’ briefje (waarom in godsnaam ‘zeer duidelijk’?), waar een onbehoorlijke opmerking in voorkwam (eventueele romaneske telegrammen), en dat dus geen antwoorde verdiende. Ik zou dan wel eens willen weten, welke kwalificatie aan jou optreden in deze moet toegekend worden. Wil mij inmiddels, als je zoo goed wilt zijn, van verdere briefjes in deze kwestie verschoonen: ik bel je Maandagmiddag op voor een afspraak, zoomogelijk voor dezelfden dag.

h.gr. V.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie