Menno ter Braak
aan
Ant Faber [Scheveningen]

Rotterdam, 20 oktober 1932

R’dam, 20 Oct.’32

 

Lieve Ant

Hierbij een brief van Greshoff, die je wel zal interesseeren. Hij sluit zich ongeveer bij Wim aan. Ik weet het zelf langzamerhand ook niet meer. Heb ik me te veel op de ‘realiteit’ ingesteld? Ben ik een verre naneef van B. Bandt? Enfin, ik verloochen het boek niet, het is met overtuiging geschreven en een étappe van mijn leven. Wij praten er Zaterdag wel weer over.

Ik moet morgen ‘spreken’ met Emil Ludwig, voor de N.R.Ct., ± 4 uur Hôtel du Vieux Doelen, Haeg. Deze beroemde man houdt hier lezingen en v. Vriesland wil, dat ik hem op scherp zet. Ik vrees, dat de atmosfeer daarvoor wel niet al te best zal zijn! In het Zaterdagavondblad het resultaat.

Hoor ik nog even iets? Mama heeft je op allerlei nummers opgebeld Dinsdag, maar kon je niet vinden; het nummer, dat je had opgegeven, was verkeerd.

Dag! hart. gr. van

je Menno

 

N.B. Wil je na lezing Greshoff's brief p.o. doorzenden aan Eddy? Adres: 24 Av. du 11 Nov. 1918, Bellevue (S. et O.), France.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie