Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 18 januari 1938

Brussel, 18 Januari 1938

 

Beste Menno

Het is tragisch je zoo je vriendschap te zien verdedigen. Ik ‘voel je aan’ als een katholiek die zijn geloof in Maria niet wil opgeven - omdat hij er zoo gelukkig in is - en onvatbaar blijft voor alle vrijdenkersargumenten.

Ik heb je gezegd dat de eenige manier om Greshoff tusschen ons op te ruimen een mondelinge gedachtenwisseling is. Daar ben je niet op ingegaan. We kunnen niet door blijven gaan op een dergelijke wijze onzen tijd te verknoeien met lange brieven. Om jou brief, die we gisterenochtend ontvingen te beantwoorden zou er weer een even lang epistel geschreven moeten worden. En dat kan een jaar zoo doorgaan. Nu begin je mij aan te vallen op inconsequentie. Is dat een methode? Mag ik, omdat ik inconsequent zou zijn, niet op de inconsequenties van anderen wijzen? Mag Greshoff, omdat hij zelf overdrijft, niet op de overdrijving van de Vlamingen wijzen? Mijn houding t.o.v. de Vlamingen is veranderd. Doch dat komt doordat ik ze niet meer door Greshoffs bril zie.

Vergeef me mijn arrogantie, maar je mag wel oppassen, dat ik joù niet voor een Vlaming ga aanzien, waar je in ernst schrijft dat ik enthousiast ben over de verandering van het word ‘garderobe’ in kleerkamer.

Waarom schrijf je dat je dat blaadje toevallig in handen hebt gekregen?

Ik wil niet insinueeren dat een vriendelijke geest het je toegestuurd heeft, maar dan moet jij dat ook niet insinueeren.

Ik kan niet anders doen dan dit voorstellen:

Ik kan je moeilijke positie als ‘katholiek’ die alles direct wil gaan biechten begrijpen. Maar jij moet inzien dat je onvatbaar blijft voor niet-katholieke argumenten zoolang je niet eens voor maar één oogenblik een niet-katholiek standpunt wilt innemen.

Neem nu alsjeblieft spoedig een beslissing, want je kunt je niet voorstellen hoe Truida en ik ons dezen toestand aantrekken. Het wordt een obsessie die ernstige gevolgen kan hebben.

Met hart.gr.

je

V.

 

P.S. Neem me niet kwalijk dat ik dezen brief expres stuur. We hebben gisteren den heelen dag verknoeid met je brief te beantwoorden en vannacht tot vijf uur deze kwesties besproken, gisterenavond je nog willen opbellen, alles misschien volslagen idioot.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie