Truida Varangot-ter Braak
aan
Menno ter Braak

[15 december 1938]

Zooals je aan de datum hierboven kunt zien is deze brief ook weer blijven liggen. Hieraan is schuld mijn vanouds beleende halfslachtigheid, die zich laat verteederen door Jan's sympathieke kanten en sommige van zijn gedichten.

Dat ik hem nu toch stuur is omdat ik bij jou ook een gebrekkig inzicht voel in de Vlaamsche kwestie. Er zijn maar weinig Vlamingen waarvoor ik op de bres zou springen, maar ook weinig Hollanders. Maar wat die weinigen betreft geloof ik dat je te veel afstuit op de taalgebreken, die ons soms belachelijk voorkomen. De oorzaken hiervan, de mindere intellectueele training hebben ook hun goede zijde. Zij hebben minder vooroordeelen zij beleven alles veel intenser, maar uit de boeken van Maurice b.V. kon je toch weten dat dit niet (bij de enkelen waarover ik het heb) een dom palliteriaansch vitalisme is, maar een vitalisme dat gepaard gaat met de noodige (zelf) ironie en een sterk bewustzijn van de betrekkelijkheid der dingen en een veel juister begrip van verhoudingen dan bij de meeste Nederlanders te vinden is.

Ik zie Jan tegenwoordig haast nooit meer anders zal ik hem deze dingen ook zelf zeggen. Mijn vorige brief aan Jan heb ik hem laten lezen, deze niet meer aangezien mij het niet noodig lijkt dat hij weet dat ik op de hoogte ben van zijn bifrontiaansche [xxxxxxx]

Hij denkt dat het er om gaat dat hij niet mag zeggen wat hij denkt. Ik zou hem willen zeggen: Als je tegen iemand die geen Nederlansch kent en je oordeel vraagt over Maurice Roelants, niet anders weet te zeggen dan het is een [sans-Mauriac], die slecht Nederlandsch schrijft, dan is dat stom van je want Maurice heeft genoeg eigens om over te praten. Bovendien als je over invloeden wilt praten, dan is Maurice slecht gekozen.

Maar over domheid kun je iemand geen verwijt maken. Wat ik hem verwijt is dat hij niet voor die meening uitkomt tegenover menschen die het kunnen controleeren, waaruit ik opmaak dat hij niet zoo dom is en wel beter weet.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie